WWW.ATBOOKZONE.COM

ร้านหยุดวันที่ 10-20 เมษายน 2014 นี้ค่ะ เนื่องจากเจ้าของร้านไปต่างประเทศ
ปิดรับ order ทุกช่องทางค่ะ

(ปิดเร็วกว่าที่แจ้งลูกค้าไว้ 1 วัน เนื่องจากอ้อยต้องเร่งงานที่ office ให้เสร็จก่อนไปค่ะ
ไม่มีเวลาตอบ mail ในวันที่ 10  เลยจริงๆ
ยังไง ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ)

ส่งวันสุดท้ายวันที่ 10 เมษา
สำหรับลูกค้าที่มี order ค้างไว้ และ ชำระเงินเข้ามาที่หลัง ขอส่งวันที่ 21 นะคะ

ส่วนลูกค้าหนังสือเช่า ที่ต้องการคืนหนังสือ คืนได้ตลอดทุกวันตามกำหนดเดิม มีคนอยู่รับของตลอดค่ะ
(หากกำหนดคืนติดวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
โดยอ้อยจะมี check หนังสือคืน และ mail แจ้ง หลังวันที่ 20 เป็นต้นไป

ขอให้ลูกค้าทุกคนพักผ่อนอย่างมีสุขในช่วงหยุดยาวนี้นะคะ :)


อ้อย
10/04/2014